Logo
Logo Logo PSC Rubí
Ana Maria Martínez   Candidata a l’Alcaldia de Rubí

Dia a dia amb tu

NO DEIXAREM QUE NINGÚ ES QUEDI PEL CAMÍ

NO DEIXAREM QUE NINGÚ ES QUEDI PEL CAMÍ

En els darrers mesos, molts mitjans de comunicació es fan ressò  de  les declaracions de polítics que diuen que la recuperació econòmica és un fet, que ja  està  aquí i que ha arribat a totes les llars per   quedar-se. Ho diuen basant-se en dades macroeconòmiques que només van en benefici d'uns pocs o en dades d'atur que, malgrat tenir una evolució positiva en termes numèrics, amaguen al darrere situacions  de precarietat laboral que  deixen moltes persones en risc d'exclusió social. En definitiva, que la recuperació econòmica no ha arribat  per a tothom ni tan sols per aquell es persones que han trobat una feina en condicions de precarietat.


A  Rubí, segons les dades del mes de març del Servei d'Ocupació de Catalunya, 6.912 persones estan  inscrites a les Oficines de Treball de la Generalitat  de  Catalunya  com  a  aturats. Una xifra molt gran, insostenible  en  el temps, i més encara quan només  al  voltant  d'un  50% d'elles té algun tipus de prestació econòmica per atur que pugui  apaivagar  els  efectes  de  trobar-se en aquesta situació. Com us deia abans, darrera de la dada numèrica s'amaguen moltes coses importants que requereixen la nostra atenció i dedicació. L'atur a Rubí s'acarnissa amb el joves que no tenen una primera oportunitat laboral i que veuen condicionat el seu projecte de vida. I amb els majors de 45 anys, amb l'agreujant que el 67% de les persones d'aquesta edat que estan en atur són aturats de llarga durada, en molts casos amb càrregues familiars.


Aquestes persones seran la meva prioritat al proper mandat. En els últims anys, quan la crisi econòmica 
ha estat més dura, els governs del PP a Madrid i el de CIU a la Generalitat, només s'han posat d'acord en dues coses: aprovar una reforma laboral que devalua i desproveeix de drets laborals els treballadors i treballadores  del nostre país, i reduir els pressupostos que es destinen a polítiques  d'ocupació. En canvi, a Rubí, els governs socialistes, davant de la urgència social que provoquen les dades d'atur, hem destinat més diners  que  mai  als plans anticrisi que han permès incrementar la formació i l'orientació laboral de les persones aturades.

Ara, la meva proposta sobre polítiques d'ocupació per als propers  quatre  anys, vol  fer un pas més endavant. Hem  de  seguir atenent com fins ara totes les persones que  es  troben en atur i ens hem de centrar de forma molt especial en aquelles persones que no rebran l'impacte de  la reactivació econòmica, aquells que alguns volen deixar a la cuneta.

Per això, les meves propostes tindran un accent especial en els joves, els majors de 45 anys i els aturats de  llarga durada. Si tinc la confiança dels rubinencs i rubinenques, treballarem perquè Rubí tingui una oferta de  formació professional en consonància amb el seu teixit empresarial, posant especial atenció al desplegament  de la Formació Dual, convertint Rubí en la referència en formació dual en especialitats de l'àmbit industrial. A més, cooperarem més  estretament amb les empreses de la ciutat en la detecció de necessitats formatives que permetin oferir una oferta de formació  pel treball de qualitat i adaptada a la seva demanda.  

Incrementarem els recursos  destinats a la intermediació laboral, la borsa de treball necessita cooperar estretament amb les empreses del municipi. Cal que conegui les seves necessitats, s'anticipi, i conciliï de forma ràpida i eficient l'oferta i la demanda de llocs de treball. I per als col·lectius amb especials dificultats, crearem un programa combinat d'orientació i formació destinat a joves, majors de 45 i aturats de llarga durada de la ciutat, amb l'objectiu de millorar la seva ocupabilitat a través de la millora de  la seva qualificació icompetències per a la recerca de feina, amb una orientació personalitzada que permeti detectar necessitats  de forma individualitzada.


A més, crearem un programa que combini formació i treball, adreçat als aturats i aturades de llarga durada. Enfocat a adquirir la titulació bàsica a través de la col·laboració amb l'escola d'adults, ila millora del  nivell  de competències  professionals i habilitats  professionals, a través de l'experiència professional. Nosaltres no deixarem que ningú es quedi abandonat en el camí.

Logo PSC Rubí
© Ana Maria Martínez - Tots els drets reservats - Política de privacitat de dades - Developed by Interactivos